Kyselyt (mSurvey)

Movendos mSurvey on kysely- ja kartoitusratkaisu terveydenhuoltoalan ja kuntoutustahojen tarpeisiin. mSurvey-kartoituksia voidaan käyttää monipuolisesti erilaisiin käyttökohteisiin joko erillispalveluna tai integroituna muihin järjestelmiin. mSurveyn avulla voidaan toteuttaa myös lakisääteisiin työterveyshuollon terveystarkastuksiin liittyvät esikyselyt, seulat ja työolosuhdeselvitykset.

Asiakkaiden profilointi ja tarvelähtöinen palvelupolkuohjaus
Alku- ja loppukartoitukset vaikuttavuuden arvioimiseksi ja todentamiseksi
Yksittäiset kartoitukset eri tarpeisiin yksilöille, ryhmille ja suuremmille joukoille
Räätälöitävä sisältö tarjoaa laajat soveltamismahdollisuudet - kevyemmistä fiilismittareista laajempiin kokonaisuuksiin

Käyttöohjeet alla ja kyselyiden sisältöihin voit tutustua täällä: https://movendos.atlassian.net/wiki/spaces/MSUR