Tietoturva

Movendos Oy:n toiminnan ydin perustuu tietoon, ja tiedon turvaaminen on oleellinen osa yrityksen toiminnan ja palvelujen laatua, kokonaisturvallisuutta ja kaikkien yrityksessä työskentelevien päivittäistä työtä. Tietoturvallisuus koostuu tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä. Movendos Oy:n tietoturvapolitiikka määrittelee tietojen turvaamisen tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot yrityksessä. Tietoturvaa ylläpidetään mm. säännöllisillä tietoturva-auditoinneilla.